Forsvarsministeren etter Helge Ingstad-rapport: Uhaldbart