DN: VG-journalist jobbar ikkje med eigne saker etter TV 2-reportasje