EOS-utvalet vil ha meir kontroll over spreiing av informasjon om norske borgarar