Regjeringa vil gå gjennom erstatningsordningane for veteranar