Sjukepleiar arrestert for valdtekt av hjerneskadd pasient