Israelsk høgsterett held fast på utvising av HRW-leiar