Dette har reisande krav på etter Thomas Cook-konkursen: