Bodfristen ved bustadkjøp bør bli lengre, foreslår Forbrukarrådet og Eiendom Norge