Kystverket styrker lensesystemet rundt trålaren i Tromsø