Hareide kan ikkje seie når føraropplæring kan starte att