Vellykka transplantasjon av lungevev til covid-sjuk pasient