Telenor held fram med å betale lisensavgift i Myanmar