Send inn dine bilde til olin.yri@fjordabladet.no eller redaksjon@fjordaladet.no. Legg gjerne ved ein bildetekst og fotograf. Tusen takk til alle som sender inn bilde.

Haustfarger i sommerlig temperatur. Foto: dorothea2leite
Dag på Lindviksetra 11.09.2022. Foto: Jorunn Elfrida Sandvik
"Det er ikkje all røyk som er eld oppunder" sa Aasen, viss så var hadde heile skips-stasen gått opp i røyk, og då ville det ikkje lenger gå som ein røyk å skipa inn turistar til Sagastaden, staden der vikingane tente på skip som gjekk opp i både eld og røyk, og guten i røyken den gong var konge han. Tenk. Då eg var liten og turist i eige land var det helst innrøykte campinghytter som gjaldt, ikkje cruiseskip. Cruise er vel helst sommarstid, men no strekkjer dei sesongen til frostrøyken legg seg langs fjorden. Med vikingar, frostrøyk og kruttrøyken til militæret på Eid kan ein vel seia at det aldri har vore røykfritt i fjorden, men med moderne tilskot av cruiserøyk veit ein aldri kven som vert røykte ut fyrst av bygdefolk eller turistar, trass i at det for lengst er røyking forbode alle offentlege stader. Dei som ikkje alt er utrøykte får røkja etter når den tid kjem. Foto: tryggve_dyrvik
Jakt er mye mer enn bare felle dyr å komme seg heim. Foto: jakt_sorland
Nydelig kveld ved Kannesteinen og Vågsberget. Foto: solheimkari
Månen takkar for seg. 11.09.22. Foto: Johannes Nome, Stårheim.
Hjertet mitt i solnedgang. Foto: c.nymark