Går av med pensjon etter 30 år – fekk tildelt gjev medalje