Ber NVE om å uttale seg om tursti til Tarvaldseggja

foto