Avslag frå Mattilsynet ‒ uakseptabel risiko for smitte