– Bruk ressursane der dei trengst mest

foto
– Det er no viktigare enn nokon gong at vi brukar ressursane som vi har til rådvelde der dei trengst aller mest, Lars-Svein Drabløs som er bekymra for kommuneøkonomi og tenestene til innbyggarane. Foto: Tormod Flatebø