Antekne piratar drepne i kamp med danskar i Guineabukta