Auke i koronainnleggingar for første gong sidan før jul