FHI: Betre for fullvaksinerte å bli smitta no enn seinare