«Sinnataggen» utsett for hærverk – blir fjerna mellombels