Rakkestad klaga på smittevernnivå – fekk ikkje medhald