Arresterte utlendingar med ugyldig opphald har forklart at dei ville jobbe i Noreg