Krevjande forhold gjer søket etter sakna 24-åring i Salhusfjorden vanskeleg