Legemiddelverket: For tidleg å seie om EMAs Janssen-endring får betydning i Noreg