Kulturministeren glad for at kulturlivet blir prioritert i gjenopningsplanen