Johansen meiner det er realistisk med Oslo-gjenopning mot sommaren