Bøndene krev over 2 milliardar i jordbruksoppgjeret