Ekspertutval ser bort frå Brevik som stad for avfallsdeponi