Kraftig Ap-fall og nesten-dobling for Raudt i ny meiningsmåling