SSB får ikkje tene meir på eksterne forskingsoppdrag