– Har større tiltru til Clinton når det gjeld helse