Tolv sesongarbeidarar døde i trafikkulykke i Sør-Italia