Latvia tillèt arbeidsgivarar å seie opp uvaksinerte