foto
Her kostar ein bokstaveleg tala fram historia. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

No blir dei gamle alléane kosta fram

Etter grundige undersøkingar har ein funne fleire av dei gamle alléane på Plassen. No skal dei fram i lyset.