Handlingsregelen er ei rettesnor- ikkje eit hinder for nødvendige investeringar