foto
Det var reine samleband på fabrikk når burgarar skulle tilberedast på festivalen. F.v. Ole-Mathias Nes, Anne-Kirsti Noste, serveringssjef Svein Sundal og burgersteikesjefen. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

– Ufatteleg mengder mat går med