Sjukehus over heile landet har heva beredskapen

foto