FHI: Oppdaterte vaksinar skal takast i bruk i Noreg

foto