Vil byggje pølsemuseum på tomt til tidlegare konsentrasjonsleir