Nyheitsbyrå: Mange spørsmål utan svar i WHO-rapport om koronaviruset