MDG vil ta bompengar frå bilistane for å finansiere tog