Rekordmange nye mottakarar av arbeidsavklaringspengar