Koronatiltaka i Oslo blir vidareførte i to veker til