11 millionar i ekstraløyving til næringshage- og inkubasjonsprogram

foto