Fox News: Trump tok sjølv avgjerda om å halde tilbake militærbistand til Ukraina