Lånekasse-direktøren meiner støtteordningane må endrast