Raudt-representant i Trondheim nektar å ta imot full politikarlønn