Labour seier dei har vorte utsette for eit stort dataangrep