Kommunedirektøren tilrår at det vert gitt dispensasjon for endra tilkomstveg